Deterrents & Apparatuur

SEAMARCO heeft apparatuur ontworpen, gebouwd en getest om zeezoogdieren en vissen te verdrijven uit potentieel gevaarlijke gebieden zoals die rond offshore heien, seismisch onderzoek, baggeren en onderwaterontploffingen.

SEAMARCO biedt 3 soorten deterrents, elk voor een specifieke mariene faunagroep:

  • Acoustic Fish Deterrent (AFD)
  • Acoustic Porpoise Deterrent (APD)
  • Acoustic Seal Deterrent (ASD)

Deze apparatuur is zowel te koop als te huur. Neem contact op met SEAMARCO voor een brochure en een offerte.

SEAMARCO kan ook deterrents op maat bouwen en zo de apparatuur aanpassen aan de specificaties van de opdrachtgever.

Logo of SEAMARCO

Copyright © 2022 SEAMARCO