Deterrents & Apparatuur

SEAMARCO heeft apparatuur ontworpen, gebouwd en getest om zeezoogdieren en vissen te verdrijven uit potentieel gevaarlijke gebieden zoals die rond offshore heien, seismisch onderzoek, baggeren en onderwaterontploffingen.

SEAMARCO biedt 2 soorten deterrents, elk voor een specifieke mariene faunagroep:

  • Acoustic Porpoise Deterrent (APD)
  • Acoustic Seal Deterrent (ASD)

Deze apparatuur is te koop bij SEAMARCO. Neem contact op met SEAMARCO voor een brochure en een offerte.

SEAMARCO kan ook deterrents op maat bouwen en zo de apparatuur aanpassen aan de specificaties van de opdrachtgever.

Logo of SEAMARCO

Copyright © 2024 SEAMARCO