Over SEAMARCO

Missie en onderzoek

SEAMARCO doet toegepast onderzoek met zeedieren om wetenschappelijk onderbouwd beheer van mariene ecosystemen mogelijk te maken. De nadruk ligt op onderwaterakoestiek en energie in relatie tot:

 • Bijvangst in visnetten.
 • Gedrags- en gehooreffecten van offshore antropogene geluiden (veroorzaakt door b.v. heien voor windparken, seismisch onderzoek, sonarsystemen, baggeren, ontploffing van explosieven).
 • Criteria voor onderwatergeluid die worden vastgesteld door regeringen om het leven in zee te beschermen.
 • Milieueffectrapportages (MERs).

SEAMARCO voert voornamelijk gehooronderzoeken en gedragsresponsonderzoeken uit bij zeezoogdieren, vissen en ongewervelde dieren.

A harbor seal at SEAMARCO

Expertise

SEAMARCO heeft expertise op het gebied van:

 • Zeezoogdieren, vissen en ongewervelde dieren.
 • Akoestiek, zintuigen, ecologie, energie, en gedrag.
 • Ontwikkeling van onderzoeksprogramma's.
 • Houderij, huisvesting, en verzorging van zeedieren.
 • Opvang en rehabilitatie van zeezoogdieren.
 • Dierenwelzijn.
A harbor seal at SEAMARCO

Team

SEAMARCO is eigendom van, en wordt geleid door, Dr. Ron Kastelein. Het SEAMARCO-team bestaat uit enthousiaste mensen met een passie voor het leven in zee, biologisch en milieuonderzoek, data verzamelen, dierhouderij en het oplossen van technische en praktische problemen. Studenten en vrijwilligers zijn volwaardige en gewaardeerde leden van het team.

Samenwerking

SEAMARCO werkt samen met nationale en internationale instituten, bedrijven en universiteiten.

A harbor porpoise at SEAMARCO

Locaties

 • Het onderzoeksinstituut van SEAMARCO is gevestigd in Zeeland, Nederland.
 • Het kantoor van SEAMARCO is gevestigd in Harderwijk, Nederland.

Financiering

Onderzoek uitgevoerd door SEAMARCO is gefinancierd door:

 • Overheden
 • Onderzoeksinstellingen
 • Stichtingen
 • Universiteiten
 • Stichtingen
 • Visserij
 • Vereningingen

Advisering

SEAMARCO adviseert overheden, bedrijven, instituten en stichtingen d.m.v.:

 • Beoordeling van wetenschappelijke rapporten van instituten en bedrijven.
 • Beoordeling van onderzoeksvoorstellen en onderzoeksprogramma's.
 • Beoordeling van artikelen voor wetenschappelijke tijdschriften.
Logo of SEAMARCO

Copyright © 2024 SEAMARCO